Nyheter

fra YS Stat og medlemsforbundene

I går avsa Høyesterett dom i to saker som omhandler ansattes rettigheter i forbindelse med reisetid, og hva som skiller arbeidstid fra reisetid. De ansatte fikk medhold i begge sakene.

Den ene saken gjaldt en politimann som krevde at reisene til og fra oppdrag som skjed...

Snart er tjenestemannsloven historie, men statsansattes stillingsvern skal i fortsatt reguleres i en egen lov.

Onsdag 5. april la regjeringen fram lovproposisjonen med forslag til ny lov om statens ansatte. Det er ventet at loven blir vedtatt i Stortinget før sommeren,...

Please reload

Nyheter fra forbundene
Please reload

Arkiv - alle tidligere artikler
Please reload

Velg kategori