Nyheter

fra YS Stat og medlemsforbundene

29.05.2017

skrevet av:

YS Stat mener det er uhørt at Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD,  sender forskrift til lov om statens ansatte på høring før loven er behandlet ferdig i Stortinget. Vi krever endringer i lovforslaget og da er denne prosessen mildt sagt urovekkende. Rødt kort...

25.05.2017

Tjenestemannslovutvalgets rapport: Ingeborg Moen Borgerud overleverte i desember 2015 Tjenestemannslovutvalgets rapport til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

YS Stat, Akademikerne og UNIO har oversendt et...

22.05.2017

skrevet av:

YS Stat krever at de statsansattes stillingsvern ikke forringes og at Stortinget gjør de nødvendige endringer i forslag til ny lov.

YS Stat jobber aktivt opp mot politikerne vedrørende den kommende stortingsbehandlingen av ny Lov om statens ansatte, nærmere bestemt den...

12.05.2017

skrevet av:

Torsdag 8. juni 2017 arrangeres det frokostseminar i Oslo om inkluderende arbeidsliv. Arrangementet kan også følges direkte på nett-tv.

Arrangementet er et samarbeid mellom hovedsammenslutningene i staten: YS Stat, Unio, LO Stat, Akademikerne og Kommunal- og moderniseri...

08.05.2017

skrevet av:

YS Stat jobber for at den nye statsansatteloven skal bidra til å få ned midlertidigheten i staten. Fredag ble det sendt brev fra YS, Unio og Akademikerne til sentrale stortingspolitikere.

Please reload

Nyheter fra forbundene
Please reload

Arkiv - alle tidligere artikler
Please reload

Velg kategori