Nyheter

fra YS Stat og medlemsforbundene

29.06.2017

skrevet av:

I statsråd 16. juni ble Stortingets vedtak av 15. juni 2017 til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) sanksjonert. Loven trer i kraft 1. juli og fra samme tid oppheves tjenestemannsloven.


- Prosessen fra tidspunktet et enstemmig lovutvalg la fram sin innstilli...

12.06.2017

skrevet av:

Behandlingen av Prop. 94 L (2016–2017) i Stortinget må innebære at det vedtas en lov som kan stå seg over tid, i tråd med det statsråd Sanner tidligere har uttalt. Forslag til ny lov om statens ansatte skal vedtas av Stortinget 12. juni.

- Regjeringens forslag til lov o...

Please reload

Nyheter fra forbundene
Please reload

Arkiv - alle tidligere artikler
Please reload

Velg kategori

Lakkegata 23, 0187 OSLO

2019 YS Stat Media

21 01 36 00

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

#jegerstatsansatt er kommunikasjonsplattformen til YS Stat, den statlige sektoren i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Gå til hovedsiden www.ys.no her.