Nyheter

fra YS Stat og medlemsforbundene

26.01.2018

skrevet av:

YS Stat har levert høringssvar til forslag om retningslinjer for registreringsordning av statsansattes økonomiske interesser.

Forslaget ble sendt på høring i desember av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

En registreringsordning er begrunnet i hensynet til tillite...

26.01.2018

skrevet av:

YS Stat har levert høringssvar til forslag om retningslinjer for registreringsordning av statsansattes økonomiske interesser.

Forslaget ble sendt på høring i desember av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

En registreringsordning er begrunnet i hensynet til tillite...

16.01.2018

skrevet av:

- Ideen om en felles konferanse viste seg å være midt i blinken. Tanken om felles utfordringer ble bekreftet fra samtlige fordragsholdere, sier en fornøyd YS Stat-leder, Pål N. Arnesen, etter første dag.

Etter innledningen med ny medlemsfordel for medlemmer i omstilling...

16.01.2018

skrevet av:

YS Stat og YS Privat konferansen 2018 er i gang i Drammen.

De to sektorlederne Pål N. Arnesen (YS Stat) og Vegard Einan (YS Privat) har nettopp åpnet årets felles konferanse som har temaet: STATLIG OG PRIVAT SAMARBEID OM EFFEKTIV OG ANSVARLIG OMSTILLING

Over 100 sentrale...

14.01.2018

skrevet av:

For å trygge ansatte i omstilling lanserer YS Stat en helt ny type medlemsfordel. Med programmet «Kompetanseløftet» skal ansatte i staten bli mer bevisst på egen kompetanse og karriere.

- Det nye arbeidslivet gjør at en del av våre medlemmer må være forberedt på å finne...

08.01.2018

skrevet av:

Statlig og privat sektor i YS arrangerer felles konferanse om effektiv og ansvarlig omstilling. Fremtidens arbeidsliv kommer med stormskritt. Hvordan kan vi utvikle samarbeidet på tvers av sektorene når det gjelder kompetanse, ledelse og digitalisering? #jegerstatsansa...

Please reload

Nyheter fra forbundene
Please reload

Arkiv - alle tidligere artikler