Nyheter

fra YS Stat og medlemsforbundene

31.05.2018

skrevet av:

Foto: Fredrik Støtvig

I morgen, 1.juni vil alle statmedlemmene i YS motta en e-post med uravstemmingen over forslag til ny Hovedtariffavtale i Staten 2018-2020 (HTA).  Alle forbundene i YS Stat anbefaler sine medlemmer å si ja til avtalen.

Alle vil motta en e.post med in...

25.05.2018

skrevet av:

Uravstemningen i YS ga et klart ja til ny tjenestepensjon for offentlig ansatte. LO og Unio sier også ja til ny tjenestepensjon. YS Stat vil nå rette et særlig søkelys mot den kommende prosessen om ordninger for de som har særaldersgrense. Det skal blant annet lages re...

25.05.2018

skrevet av:

YS Stat-leder Pål N. Arnesen intervjues av NRK etter at meklingsresultatet ble gjort kjent torsdag ettermiddag

...

24.05.2018

skrevet av:

En fornøyd YS Stat-leder Pål N. Arnesen hos Riksmekleren torsdag

foto: Vetle Daler

Det blir ikke streik i staten etter at partene torsdag ble enige hos Riksmekleren om en ny hovedtariffavtale. – Vi er meget tilfreds med resultatet, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

YS...

09.05.2018

skrevet av:

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland mottar rapport om nye oppgaver til fylkeskommunene

foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

YS Stat har levert høringssvar til rapporten fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene. YS Stat...

08.05.2018

skrevet av:

YS Stat har levert innspill til Kunnskapsdepartementets arbeid med å sette ned et utvalg som skal gå igjennom regelverket for universiteter og høyskoler.

Departementet legger opp til at utvalgets arbeid skal resultere i en norsk offentlig utredning (NOU). Utvalget skal...

07.05.2018

skrevet av:

I 2015 bestemte Utenriksdepartementet seg for å innføre en ny reisepolicy, som innebar at de ansatte selv skal bestille hotell og fly, legge ut for disse, og få igjen pengene når reiseregningen blir levert etter at turen er gjennomført.


Denne praksisen må nå opphøre et...

Please reload

Nyheter fra forbundene
Please reload

Arkiv - alle tidligere artikler