Nyheter

fra YS Stat og medlemsforbundene

29.06.2017

skrevet av:

I statsråd 16. juni ble Stortingets vedtak av 15. juni 2017 til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) sanksjonert. Loven trer i kraft 1. juli og fra samme tid oppheves tjenestemannsloven.


- Prosessen fra tidspunktet et enstemmig lovutvalg la fram sin innstilli...

25.05.2017

Tjenestemannslovutvalgets rapport: Ingeborg Moen Borgerud overleverte i desember 2015 Tjenestemannslovutvalgets rapport til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

YS Stat, Akademikerne og UNIO har oversendt et...

22.05.2017

skrevet av:

YS Stat krever at de statsansattes stillingsvern ikke forringes og at Stortinget gjør de nødvendige endringer i forslag til ny lov.

YS Stat jobber aktivt opp mot politikerne vedrørende den kommende stortingsbehandlingen av ny Lov om statens ansatte, nærmere bestemt den...

08.05.2017

skrevet av:

YS Stat jobber for at den nye statsansatteloven skal bidra til å få ned midlertidigheten i staten. Fredag ble det sendt brev fra YS, Unio og Akademikerne til sentrale stortingspolitikere.

Snart er tjenestemannsloven historie, men statsansattes stillingsvern skal i fortsatt reguleres i en egen lov.

Onsdag 5. april la regjeringen fram lovproposisjonen med forslag til ny lov om statens ansatte. Det er ventet at loven blir vedtatt i Stortinget før sommeren,...

Please reload

Nyheter fra forbundene
Please reload

Arkiv - alle tidligere artikler
Please reload

Velg kategori