Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Forslag til ny lov om statens ansatte til Stortinget

 

Snart er tjenestemannsloven historie, men statsansattes stillingsvern skal i fortsatt reguleres i en egen lov.

 

Onsdag 5. april la regjeringen fram lovproposisjonen med forslag til ny lov om statens ansatte. Det er ventet at loven blir vedtatt i Stortinget før sommeren, og at dagens tjenestemannslov med det blir opphevet.

 

YS Stat har vært involvert i lovarbeidet siden regjeringen i februar 2015 oppnevnte Tjenestemannslovutvalget, hvor partene i staten ble invitert til å delta. Utvalget leverte sine anbefalinger til fremtidig regulering av de statsansattes stillingsvern i desember 2015. Hensynet til en lov som kan stå seg over tid var sentralt i utvalgets anbefaling.

 

Tjenestemannslovutvalgets rapport: Ingeborg Moen Borgerud overleverte i desember 2015 Tjenestemannslovutvalgets rapport til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

Regjeringen har nå sendt det endelige lovforslaget til Stortinget. YS Stat vil samtidig studere forslaget inngående for å komme med viktige innspill og synspunkter under den videre behandlingen og den åpne høringen. Det er kommunal- og forvaltningskomiteen som skal arbeide med forslaget.

Del på Facebook
Del på Twitter
Please reload

På forsiden nå

Lunsj med LUNCH og Børge Lund

May 25, 2020

1/10
Please reload

Arkiv - alle artikler
Please reload

Søk etter emneord