Nyheter

Fra YS Stat og medlemsforbundene

Prosessen om ny offentlig tjenestepensjon i gang

18.12.2017

skrevet av:

 

YS, LO, Unio og Akademikerne hadde like før jul et første møte prosessen mellom Arbeids- og sosialdepartementet og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i offentlig sektor. Foto: Andreas Grunde Rabben Moen/Parat

 

 

Målet er å komme frem til enighet om en ny offentlig tjenestepensjon.

- Dagens tjenestepensjonsordning må tilpasses den nye folketrygden på en bedre måte bl.a. for at yngre medlemmer kan kompensere for levealdersjusteringen raskest mulig. En samlet løsning må ta flere hensyn. Forhandlingene vil bli vanskelige, og problemstillingene er komplekse, sier YS-leder Jorunn Berland.

Regjeringen har vært tydelig på at den ikke vil legge frem et lovforslag for Stortinget uten at partene er enige om ny ordning.

– Vi er innstilt på å finne helhetlige, samlende og gode løsninger for alle i offentlig sektor, sier Berland.

Offentlig tjenestepensjon er etter tariffoppgjøret 2009 og Stortingets senere behandling omfattet av flere innstramninger, bl.a. levealdersjustering, indeksering og ny uførepensjon.

– Vi legger derfor til grunn at de endringene som skal gjøres i offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP denne gangen ikke er innsparinger, sier Jorunn Berland.

Del på Facebook
Del på Twitter
Please reload

På forsiden nå

Lunsj med LUNCH og Børge Lund

May 25, 2020

1/10
Please reload

Arkiv - alle artikler
Please reload

Søk etter emneord